Dansk Engelsk Tysk Norsk Japansk
 
Nyheder
Artikler

Hemmeligheden bag de grønne theer

ARTIKLER

Er det kun smagen, den blide, lidt bitre oplevelse som plud-selig bliver mode ? Eller er det eftersøgningen på en tabt kultur ? Måske er det sundhedsaspektet, der pludselig vækker interessen for de grønne theer. Den grønne thes historie er i et hvert tilfælde så spændende, at vi må skrive om den.

Men først skal vi gøre os følgende klart: Det vi læser om theen fra de forrige århundreder, handler om grøn the. Det er her hos den grønne the man møder mystikken, og det er her man møder dens specielle indvirkning på sindet og bevidsthedsud-bredelsen af det sjælelige.

HVOR STAMMER DEN GRØNNE THE FRA ?

Man ved ikke helt nøjagtigt om theplanten stammer fra Indien eller Kina, men et er helt sikkert at vi kan takke kineserne for thekunsten.Gennem mange år brugte man grøn the som en slags medicin.

Den blev brugt som en hellig ceremoni omkring år 620 efter Kristus, da en søn af Indiens konge bragte den buddhistiske lære til Kina. Han grundlagde Zen-sekterne, hvor den grønne the via et strengt udarbejdet ritual bliver til et betydnings-fuldt medie.

Digteren LU - YÜ offentliggører i år 780 efter Kristus sit berømte værk Ch'a-king, - theens hellige skrift.

År 552 efter Kristus kommer theen til Japan via buddhiske munke, hvor den nydes i klostrene. Da buddhismen gøres til statsreligion, optages denne skik også i privilegerede kredse. Men først i år 900 breder theen sig til hele landet, og ud-vikler sig til en kult med mange formelle detaljer.

SÅDAN FREMSTILLER MAN GRØN THE

Den grønne the fermenteres ikke, og derved beholder den sin grønne farve. Alt efter vissenheden iltes theen og undergår et passen-de damptryk. Derefter rulles thebladene for at presse bladcellerne sammen så de ikke kan udskille deres indholds-stoffer ved udtrækket. Til sidst tørres de.

Grøn the behandles altså på en skånende måde. Derved beholder den sine gode egenskaber. De gode egenskaber i grøn te kan De læse om hvis De søger på internettet.

AROMATISERINGENS KUNST

Allerede for 2000 år siden tilføjede man jasmin, rosenduft samt krysantemum, eller tilsvarende essenser, til the. I dag udvælges naturlige og naturidentiske aromastoffer med fin smag af thesmagere, som nøje blander dem med de rigtig theer.

Søgeresultater
75,-
Pr. stk.
Køb her
60,-
Pr. stk.
Køb her
125,-
Pr. stk.
Køb her
125,-
Pr. stk.
Køb her
125,-
Pr. stk.
Køb her
125,-
Pr. stk.
Køb her
125,-
Pr. stk.
Køb her
125,-
Pr. stk.
Køb her
60,-
Pr. stk.
Køb her
Because